https://hakibenita.com/fast-load-data-python-postgresql